🎤  نظریه های  حاکمیت شرکتی

   

  فصل جدید: حاکمیت (راهبری) شرکتی

  قسمت دوم: نظریه های حاکمیت شرکتی

  در طی قرن بیستم، نظریات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هریک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تأکید کرده و جنبه‌هایی از آن را مورد مداقه قرار داده‌اند. برخی از این نظریات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت شرکت می‌پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می‌دهند و در مواردی نیز ویژگی‌ها و رفتارهای برآمده و مورد انتظار از بازیگران را تحلیل و بررسی می‌کنند.در ادامه به برخی از مهم ترین این نظریات پرداخته خواهد شد.

   

  Theories of corporate governance

   

  امیرحسام بهروز

   

  منبع: هیئت مدیره: نقش‌ها، مسئولیت‌ها، وظایف: ابراهیم شیخ، انتشارات مدیریت صنعتی

   

  وبسایت مرجع حاکمیت شرکتی ایران  :  https://ircorporategovernance.com/

   

  این پادکست را می‌توانید از طریق صفحات پادکست ایپونا (دیده‌بان سیاستگذاری ایران) در پلتفرم های زیر گوش دهید:

   

  اپل پادکست

  کست باکس

  انکر

  گوگل پادکست

  رادیو‌پابلیک

  بریکر 

  اورکست

  پادکست اپ 

  اسپاتیفای

  #پادکست

  خواندن
  پادکست فارکست:اپیزود 4: حاکمیت شرکتی
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ