شرکت مشاوره ایلیا در دو سال گذشه «گزارش مدیران عامل» را منتشر کرده است (لینک گزارش های قبلی پایین همین متن گذاشته شده است)
  حال قرار است سومین نسخه از این گزارش توسط شرکت مشاوره مدیریت ایلیا با همکاری گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد منتشر شود.

  هدف این گزارش مانند دو سال گذشته جمع‌آوری و گزارش‌دهی رویکرد‌ها و دغدغه‌های مدیران عامل جهت تاثیرگذاری بر سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سطح بنگاه‌ها و حاکمیت است.

  اگر مدیرعامل هستید یا تجربه مدیرعاملی دارید، پیشنهاد می شود با تخصیص حدود ۱۵ دقیقه از زمان خود، در تکمیل این پرسشنامه مشارکت نمایید.

  ✅ مشارکت در پرسشنامه مدیران عامل ۱۴۰۲
  https://lnkd.in/d3KtEuMp

  📊 دسترسی به نتایج نسخه‌های قبل
  https://lnkd.in/d3XWx7pN

   

  خواندن
  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ