چک لیست رعایت ضوابط و مقررات شرکتهای مادر(هلدینگ)

  تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

   

  چک لیست رعایت ضوابط و مقررات شرکتهای مادر(هلدینگ) (سهامی عام)  : برای دریافت کلیک کنید

   

  چک لیست رعایت ضوابط و مقررات شرکتهای مادر(هلدینگ) (سهامی خاص)  : برای دریافت کلیک کنید

  خواندن
  دستورالعمل اصول راهبری شرکتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) - ویرایش 2015
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ