فهرست شرکت های مادر (هلدینگ) ایران

  دارای مجوز و رسمی از بورس اوراق بهادار

   

   

  ردیف نام نوع ویژگی / نوع شخصیت حقوقی مدیر عامل/مدیر صندوق شماره ثبت نزد سازمان وبسایت
  ۱ اقتصادی و خودکفائی آزادگان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۳۰۰ جزییات
  ۲ بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۸۹۰ جزییات
  ۳ پترو فرهنگ مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۸۸۰ جزییات
  ۴ تامین آتیه درخشان نوین مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۲۰۸۲ جزییات
  ۵ تامین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۹۴۶ جزییات
  ۶ تجلی توسعه معادن و فلزات مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۸۵۱ جزییات
  ۷ تکادو مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۶۵ جزییات
  ۸ توسعه انرژی تجارت آسیا مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۳۷۷ جزییات
  ۹ توسعه سرمایه گذاری کامیار مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۴۶ جزییات
  ۱۰ توسعه سرمایه و صنعت غدیر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۲۶۵ جزییات
  ۱۱ توسعه صنایع بهشهر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۰۲۳ جزییات
  ۱۲ جهاد تعاون استان خراسان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۲۰۰۴ جزییات
  ۱۳ سرمایه گذاری آتیه مداران مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۹۶۴ جزییات
  ۱۴ سرمایه گذاری ارس صبا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۴۴ جزییات
  ۱۵ سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۹۰۹ جزییات
  ۱۶ سرمایه گذاری اهداف مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۵۹۶ جزییات
  ۱۷ سرمایه گذاری ایران مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۱۱۶ جزییات
  ۱۸ سرمایه گذاری پارس آریان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۸۰۴ جزییات
  ۱۹ سرمایه گذاری پارس توشه مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۱۹۶ جزییات
  ۲۰ سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۰۳۹ جزییات
  ۲۱ سرمایه گذاری تأمین اجتماعی مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۸۵۹ جزییات
  ۲۲ سرمایه گذاری تبار ثامن مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۲۲۴ جزییات
  ۲۳ سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۱۵۱ جزییات
  ۲۴ سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۹۹۱ جزییات
  ۲۵ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۲۷۷ جزییات
  ۲۶ سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۲۷ جزییات
  ۲۷ سرمایه گذاری توکا فولاد مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۳۲۵ جزییات
  ۲۸ سرمایه گذاری داروئی تامین مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۶۵ جزییات
  ۲۹ سرمایه گذاری ساختمان ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۲۶۹ جزییات
  ۳۰ سرمایه گذاری سلیم مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۶۶۳ جزییات
  ۳۱ سرمایه گذاری سمند مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۱۷۰ جزییات
  ۳۲ سرمایه گذاری سیمان تأمین مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۲۲۷ جزییات
  ۳۳ سرمایه گذاری شفادارو مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۸۴ جزییات
  ۳۴ سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۲۰۲۶ جزییات
  ۳۵ سرمایه گذاری صدر تامین مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۸۰ جزییات
  ۳۶ سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۱۷۱ جزییات
  ۳۷ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۳۰۱ جزییات
  ۳۸ سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۴۷۸ جزییات
  ۳۹ سرمایه گذاری صنعت نفت مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۳۴۱ جزییات
  ۴۰ سرمایه گذاری غدیر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۱۹۰ جزییات
  ۴۱ سرمایه گذاری فراست تدبیر مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۱۲۳ جزییات
  ۴۲ سرمایه گذاری کشاورزی کوثر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۶۹۳ جزییات
  ۴۳ سرمایه گذاری کوه نور مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۳۶ جزییات
  ۴۴ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۱۷۵ جزییات
  ۴۵ سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۵۸۷ جزییات
  ۴۶ سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۱۸۰ جزییات
  ۴۷ سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۰۴۷ جزییات
  ۴۸ سرمایه گذاری مس سرچشمه مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۵۶ جزییات
  ۴۹ سرمایه گذاری ملی ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۰۳۱ جزییات
  ۵۰ سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۷۷۷ جزییات
  ۵۱ سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۳۹ جزییات
  ۵۲ سرمایه گذاری نیرو مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۳۹۶ جزییات
  ۵۳ سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۷۹۳ جزییات
  ۵۴ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۶۴ جزییات
  ۵۵ سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۴۲۳ جزییات
  ۵۶ صنایع پتروشیمی خلیج فارس مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۸۲۱ جزییات
  ۵۷ صنایع مس افق کرمان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۷۹۶ جزییات
  ۵۸ صنعت و تجارت آداک مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۵۵۲ جزییات
  ۵۹ فرآوری معدنی اپال کانی پارس مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۷۵۴ جزییات
  ۶۰ گروه ارزش آفرینان پاسارگاد مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۷۰۷ جزییات
  ۶۱ گروه اقتصاد حکمت ایرانیان مادر (هلدینگ) سهامی خاص سروش عبدی ۱۱۴۴۴ جزییات
  ۶۲ گروه اقتصادی مهرگان مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۰۳۱ جزییات
  ۶۳ گروه بهمن مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۱۳۵ جزییات
  ۶۴ گروه پتروشیمی تابان فردا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۷۹۴ جزییات
  ۶۵ گروه توسعه اقتصادی پایندگان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۹۴۸ جزییات
  ۶۶ گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۶۳۴ جزییات
  ۶۷ گروه توسعه هنر ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۵۸۰ جزییات
  ۶۸ گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی مادر (هلدینگ) سهامی خاص محمد رضا مایلی ۱۱۷۰۳ جزییات
  ۶۹ گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۰۰۴ جزییات
  ۷۰ گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا مادر (هلدینگ) سهامی خاص شهریار شهمیری ۱۱۶۴۶ جزییات
  ۷۱ گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما مادر (هلدینگ) سهامی خاص علی تیموری شندی ۱۱۶۰۰ جزییات
  ۷۲ گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت مادر (هلدینگ) سهامی خاص فرشید عظیمی ۱۱۹۷۱ جزییات
  ۷۳ گروه خدمات بازار سرمایه مفید مادر (هلدینگ) سهامی خاص حمید آذرخش ۱۱۵۵۴ جزییات
  ۷۴ گروه خدمات بازار سرمایه نهایت نگر مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۸۵۴ جزییات
  ۷۵ گروه دارویی برکت مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۴۶۲ جزییات
  ۷۶ گروه دارویی سبحان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۳۳۲ جزییات
  ۷۷ گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۴۲۰ جزییات
  ۷۸ گروه سرمایه گذاری البرز مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۰۲۲ جزییات
  ۷۹ گروه سرمایه گذاری امیر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۶۸۶ جزییات
  ۸۰ گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۴۸۵ جزییات
  ۸۱ گروه سرمایه گذاری تدبیر مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۰۵۱ جزییات
  ۸۲ گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت البرز مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۲۶ جزییات
  ۸۳ گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۲۸۸ جزییات
  ۸۴ گروه سرمایه گذاری سایپا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۰۴۳ جزییات
  ۸۵ گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۵۵۵ جزییات
  ۸۶ گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۰۱۳ جزییات
  ۸۷ گروه سرمایه گذاری مسکن مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۳۷۵ جزییات
  ۸۸ گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۸۰۷ جزییات
  ۸۹ گروه سرمایه گذاری و مدیریت مالی میلاد شهر مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۲۷۵ جزییات
  ۹۰ گروه سروش یاران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۴۳۹ جزییات
  ۹۱ گروه صنایع پمپ سازی ایران مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۰۹۶ جزییات
  ۹۲ گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۴۵۸ جزییات
  ۹۳ گروه صنعتی سدید مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۲۰۹ جزییات
  ۹۴ گروه کارخانجات صنعتی تبرک مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۵۴۷ جزییات
  ۹۵ گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۹۲ جزییات
  ۹۶ گروه مالی بانک مسکن مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۹۰۴ جزییات
  ۹۷ گروه مالی پارسیان مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۶۸۳ جزییات
  ۹۸ گروه مالی توسعه تعاون مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۳۶۱ جزییات
  ۹۹ گروه مالی دانایان مادر (هلدینگ) سهامی عام بابک جهان آرا ۱۱۸۷۵ جزییات
  ۱۰۰ گروه مالی شهر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۲۰۳۰ جزییات
  ۱۰۱ گروه مالی کار آفرین مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۲۳۸ جزییات
  ۱۰۲ گروه مالی کیان مادر (هلدینگ) سهامی عام مجید زمانی ۱۱۷۵۷ جزییات
  ۱۰۳ گروه مالی گسترش سرمایه کیان مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۲۹۸ جزییات
  ۱۰۴ گروه مالی ملت مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۶۳ جزییات
  ۱۰۵ گروه مالی ملل مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۲۰۴۰ جزییات
  ۱۰۶ گروه مالی مهر اقتصاد مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۰۶۳ جزییات
  ۱۰۷ گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۷۹۲ جزییات
  ۱۰۸ گروه مدیریت سرمایه گذاری امید مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۴۵۰ جزییات
  ۱۰۹ گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۸۲۴ جزییات
  ۱۱۰ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۴۳۲ جزییات
  ۱۱۱ مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۰۵۷۲ جزییات
  ۱۱۲ مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۱۱۸ جزییات
  ۱۱۳ مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۱۹۰ جزییات
  ۱۱۴ مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۰۸۳ جزییات
  ۱۱۵ مدیریت انرژی امید تابان هور مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۳۴۲ جزییات
  ۱۱۶ مدیریت ثروت پایا مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۹۹۹ جزییات
  ۱۱۷ مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۱۲۲ جزییات
  ۱۱۸ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر مادر (هلدینگ) سهامی عام ۱۱۵۴۴ جزییات
  ۱۱۹ هلدینگ سرآمد مادر (هلدینگ) سهامی خاص ۱۱۴۳۴
  خواندن
  تجربیات موفق: حاکمیت شرکتی در شرکت پتروشیمی نوری
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ