رئیس اداره نظارت بر حسابرسان معتمد و گزارشگری مالی سازمان بورس از اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی در راستای اجرای دقیق دستورالعمل حاکمیت شرکتی خبر داد.

  به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مصطفی علوی از اصلاح ساختار کمیته‌های حسابرسی در راستای اجرای دقیق دستورالعمل حاکمیت شرکتی خبر داد و گفت: از تغییرات مهم صورت گرفته در این دستورالعمل، تغییر ساختار کمیته‌های تخصصی هیات مدیره از جمله کمیته حسابرسی است.

  وی افزود: بر اساس تغییرات جدید، کمیته‌های حسابرسی باید ۳ یا ۵ نفره بوده و اکثریت آنها باید اعضای مستقل خارج از هیات مدیره و البته دارای تخصص مالی باشند. همچنین شرایط استقلال در منشور کمیته حسابرسی ذکر شده است.

  این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به مفاد منشور کمیته حسابرسی و الزامات جدید حاکمیت شرکتی، رئیس کمیته حسابرسی باید عضو غیرموظف مالی هیات مدیره باشد. به عنوان مثال در یک کمیته ۳ نفره، ۲ نفر باید عضو مستقل خارج از هیات مدیره بوده و دارای تخصص مالی باشند. رئیس کمیته نیز به عنوان نفر سوم باید عضو غیرموظف مالی هیات مدیره باشد.

  علوی عنوان کرد: به غیر از برخی تغییرات صورت گرفته، سایر الزامات منشور کمیته حسابرسی مانند گذشته باید رعایت شود. شرکت های درج شده در تابلو زرد بازار پایه فرابورس ملزم به تشکیل کمیته‌های تخصصی هیات مدیره از جمله کمیته حسابرسی هستند. منشور کمیته حسابرسی به زودی اصلاح و ابلاغ می شود.

  خواندن
  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ