گفتگوی بورسان با دکتر مهدی حیدری استاد دانشگاه خاتم

   از مسائلی که در حال حاضر گریبان اقتصاد ایران را گرفته کم شدن نگاه بلندمدت به اقتصاد و نگاه بزن در رویی در کسب بازدهی در بازارها می‌باشد به طوری که سرمایه‌گذاران به بودن روندها در بلند مدت اطمینان کمتری دارند. در بورس‌های دنیا مفهومی به نام حاکمیت شرکتی برای اطمینان سرمایه‌گذاران از صیانت منافعشان در شرکت‌ها وجود دارد. به طور عمده شرکت‌ها دارای سهامداران عمده بیش از ۵۰ درصد می‌باشند که ممکن است برخی از منافع در تصمیم‌گیری آنها در شرکت‌ها به گونه‌ای باشد که منافع را برخلاف نفع سرمایه‌گذاران خرد جابجا کنند. حاکمیت شرکتی که یک مفهوم بسیار بزرگ و کلی می‌باشد سعی می‌کند با چارچوب‌های کاری تعادل بین منافع سهامداران خرد ، عمده و سایر ذینفعان شرکت را برقرار کند.

  جهت روشن کردن مسئله حاکمیت شرکتی و پرداخت مختصری به بخشی از آن به گفتگو نشستیم با دکتر مهدی حیدری استاد دانشگاه خاتم و نظرات ایشان را درمورد دوباره یا چندباره شماری ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بورس تهران و همچنین مسئله مهم حاکمیت شرکتی جویا شدیم.

  خواندن
  پادکست حاکمیت شرکتی- قسمت اول: معرفی 8 اصل کلیدی
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ