سازمان بورس دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های بورسی و فرابورسی را به کلیه ناشران و موسسات حسابرسی معتمد ابلاغ کرد.

  به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های بورسی و فرابورسی را به کلیه ناشران و موسسات حسابرسی معتمد ابلاغ کرد.

  بر این اساس در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز سازماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای 2، 8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس که در 6 فصل، 43 ماده و 28 تبصره در 18 مهر به تصویب هیات مدیره سازمان بورس رسید به پیوست ابلاغ می شود.

  همچنین دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس مصوب 27 تیر سال 97 لغو اثر شد.

  خواندن
  نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ