• حاکمیت شرکتی؛ یک راهنمای عملی برای حسابرسان، مدیران، سرمایه گذاران و حسابداران

  • مترجم : دکتر عبدالمهدی ارجمندنژاد
  • ناشر : موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
  • شابک : 978-622-9254-28-8
  • تعداد صفحات : 381
  • نوبت چاپ : اول
  • تاریخ انتشار : 1401

   

  خواندن
  کتاب اعتراف: 14 سوال که هر عضو هیئت مدیره باید از خودش بپرسد
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ