ترجمه فصول ده تا دوازده از کتاب جدید McKinsey & Company با عنوان CEO Excellence که به نقش کلیدی مدیرعامل در تعامل در افزایش اثربخشی هیأت‌مدیره می‌پردازد

  ترجمه و آماده سازی: سارا مهربانی
  شرکت مشاوره مدیریت ایلیا

  برای دریافت کلیک کنید

   

   

  خواندن
  کتاب جلسات اثربخش هیئت‌مدیره
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ