اختیارات مجمع عادی سالیانه  و نحوه اجرا و اختیار تصمیم

  اختیارات مجمع عادی سالیانه و نحوه اجرا و اختیار تصمیم

   مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام

   

  اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه براساس قانون تجارت

   

  فعالیت

  توضیحات

  1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .

  • گزارش مدیرعامل شرکت به مجمع قرائت شود
  • ابهامات و سوالات سهامداران توسط ایشان مطرح شود و اعضای هیات مدیره پاسخ مناسب ارائه نمایند
  • مستند گزارش عملکرد مدیریت شرکت به سهامداران به صورت کتبی ارائه شود

  2- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

  • نظارت بر اعلام و معرفی کاندیداهای سهامداران به منظور انتخاب و رای گیری به عنوان اعضای هیأت مدیره
  • نظارت بر نحوه رای گیری برای اعضای هیأت مدیره و رعایت حد نصاب (تعداد کل آرا در رأی گیری اعضای هیأت مدیره عبارت است از تعداد اعضای هیأت مدیره شرکت ضربدر تعداد سهام هر سهامدار)
  • نظارت بر اعلام و معرفی کاندیداهای بازرس به منظور انتخاب و رای گیری به عنوان بازرس قانونی شرکت (برای این امر ضروری است پاکت پیشنهادهای قیمتی در مجمع بازگشایی شود) (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
  • ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی:

  تبصره 3 – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای  مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون  و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب‌ نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق  ممنوع خواهد بود.

  تبصره 4 – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن  متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

  • قانون اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت:

  تبصره 2‏- هيچ فردي نمي‌تواند اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا مؤسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا عضو هيأت مديره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي‌شود.‏

  • جزء 9 بند ط تبصره 2 ماده واحده بودجه ۹۸

  عضویت همزمان مقامات موضوع ماده(۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوریو ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسؤولیت‌های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است

   

  3-رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت

  • صورت های مالی شرکت توسط مدیرعامل/رئیس هیأت مدیره/مدیر مالی شرکت به مجمع ارائه شود.
  • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به ترتیب ترازنامه و جزئیات اجزای آن، پس از آن صورت سود و زیان و جزئیات اجزای آن و نهایتاً صورت جریان وجوه نقد (مورد آخر لزوما همیشه ارائه نمی شود)
  • ابهامات و سوالات سهامداران توسط ایشان مطرح شود و اعضای هیأت مدیره پاسخ مناسب ارائه نمایند

  4-تصویب ترازنامه و تقسیم سود بین صاحبان سهام

  • صورت های مالی شرکت به صورت کتبی همراه با اظهار نظر بازرس به سهامداران ارائه شود (ماده 148 قانون تجارت)
  • گزارش حسابرس/بازرس قانونی باید توسط یکی از امضاء‌کنندگان گزارش مذکور یا یکی از شرکا، در مجمع قرائت شود و مجمع ضمن استماع توضیحات هیات‌مدیره در این خصوص، تکالیفی را برای هر بند مشخص نماید. این تکالیف باید بطور کامل در صورت خلاصه مذاکرات مجمع قید شود (ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت)
  • ‌تبصره ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.
  • نظارت بر تصویب صورت های مالی حسابرسی شده با رعایت حد نصاب آرا (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
  • در خصوص تقسیم سود، شرکت هایی از نوع سهامی خاص موظفند حداقل 10 درصد سودشان را بین سهامداران تقسیم نمایند (ماده 90 اصلاحیه قانون تجارت)
  • در خصوص اندوخته قانونی رعایت ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت ضروری است: هیات مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قانونی ‌به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت ‌تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
  • شرکت می تواند با موافقت مجمع، بخشی از سود شناسایی شده سالانه خود را به عنوان اندوخته احتیاطی با هدف و موضوع خرجکرد مشخص ذخیره بگیرد و در زمان مقتضی نسبت به استفاده از آن اقدام نماید. ذخیره گرفتن این نوع اندوخته اختیاری است.

  5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

  • نظارت بر تصویب روزنامه کثیرالانتشار با رعایت حد نصاب آرا (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
  • روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

  6- پاداش و حق جلسه هیأت مدیره

  • پاداش هیأت مدیره تنها در صورتی که سودی بین سهامداران تقسیم شده باشد، امکان تعیین و تخصیص دارد که مبلغ آن حداکثر 6 درصد است
  • تعیین میزان حق جلسه حضور اعضای هیأت مدیره بنا بر رای و موافقت سهامداران برای سال بعدی تعیین خواهد شد (ماده 88 اصلاحیه قانون تجارت)
  • نمایندگان دولت که در اعضای هیأت مدیره شرکت هستند، وفق تبصره 3 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی نمی توانند و نباید حق جلسه و پاداش دریافت نمایند و این وجه به حساب سهامدار دولتی واریز می شود و تخصیص یا عدم تخصیص وجه به نمایندگان مذکور بر عهده خود سهامدار است

   

  خواندن
  دستورالعمل حاکمیت شرکتی
  Share.

  مشاور و مدیر در حوزه حاکمیت شرکتی، امور هیات مدیره و مجامع

  لغو پاسخ